anycoin bitcoin

een onlosmakelijk deel uitmaken. Bedoelde informatie kan onderworpen aan een regelmatige controle tot vijf (5) jaar na een transactie met de Klant. Voor toepassing van de Overeenkomst en van de Algemene Voorwaarden ziet het gebruik van de term Cryptovaluta op de valuta die gespecificeerd zijn in de Order en in het Aanbod. 2.2 Met het aanmaken van een Account verklaart de Klant uitdrukkelijk dat hij: de Voorwaarden accepteert; ten minste 18 jaar oud is; slechts én (1) privé en/of zakelijk Account aanmaakt en niet de persoonlijke informatie/bankrekening(en) van derden (zoals persoonlijke documenten) gebruikt of zal gebruiken.

4 Levering.1 Levering door Phoenix van de Cryptovaluta die door de Klant zijn gekocht vindt plaats door verzending van de Cryptovaluta naar het Wallet adres dat is opgegeven door de Klant. 9.6 Alle gegevens lekken of vermoede gegevens lekken worden binnen 72 uur gemeld bij de relevante autoriteiten. 7 Prijzen.1 Prijzen worden niet verhoogd tijdens de duur van het Aanbod, tenzij wet- of regelgeving Phoenix daartoe dwingt. Blockchain Split / Hard Fork: Een situatie waarbij een, blockchain zich splitst in twee separate chains. 7.2 Alle op de Website gepubliceerde prijzen en gegevens kunnen drukfouten bevatten. Blockchain: Een continu groeiende lijst van bestanden, blocks genaamd, die gelinkt en beveiligd zijn door middel van cryptografie. 10 Conformiteit.1 Indien de Klant constateert of redelijkerwijs dient te constateren dat een transactie of betaling niet correct of niet compleet is dan dient de Klant die constatering schriftelijk per e-mail onverwijld te melden aan Phoenix, doch niet later dan twee (2) dagen volgend.

3-mmc bitcoin
Lifetime kurse bitcoin ethereum litecoin dashcoin zetcoin
Rewe bitcoin
Wenn bitcoin sinkt werden andere zahlungen steigen